Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
56 SV
Reservera en utskrift för 
var och en av alla bilder 
på kortet [U]
Följ steg 1 och 2 i [
<] (s.55).
Använd 
FG för att välja [
U] och 
tryck på 
A-knappen.
Följ steg 5 och 6 i [
<].
Borttagning av all 
utskriftsreservationsdata
Följ steg 1 och 2 i [
<] (s.55).
Välj antingen [
<] eller [U] och 
tryck därefter på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja [Reset] 
och tryck på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja [
<] och 
tryck på 
A-knappen.
4/30
4/30
0
OK
Print
Print Order
N
ORM
100-0004
’13/02/26 12:30
N
ORM
100-0004
’13/02/26 12:30
3456
4608 3456
4608
Använd 
HI för att välja bilden som 
ska få en utskriftsreservation. 
Använd 
FG för att välja 
kvantiteten. Tryck på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja 
skärmalternativet [
X
(datumutskrift) och tryck 
på 
A-knappen.
Undermeny 2
Användning
No
Detta skriver endast ut bilden.
Date
Detta skriver ut bilden med 
fotograferingsdatumet.
Time
Detta skriver ut bilden med 
fotograferingstiden.
Använd 
FG för att välja [Set] och 
tryck på 
A-knappen.