Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
57
SV
Återställa 
utskriftsreservationsdata 
för valda bilder
Följ steg 1 och 2 i [
<] (s.55).
Använd 
FG för att välja [
<] och 
tryck på 
A-knappen.
Använd 
FG för att välja [Keep] 
och tryck på 
A-knappen.
Använd 
HI för att välja bilden 
med utskriftsreservationen som 
du vill ta bort. Använd 
FG för 
att ställa in utskriftskvantiteten 
till »0».
Vid behov upprepar du steg 4 och 
därefter trycker du på 
A-knappen 
när du är klar.
Använd 
FG för att välja 
skärmalternativet [
X
(datumutskrift) och tryck 
på 
A-knappen.
 
● Inställningarna tillämpas på återstående bilder 
med utskriftsreservationsdata.
Använd 
FG för att välja [Set] och 
tryck på 
A-knappen.