Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
58 SV
Användartips
Om kameran inte fungerar som den ska eller om 
felmeddelanden visas på skärmen och du är osäker 
på vad du ska göra, läser du informationen nedan för 
att åtgärda problem(en).
Felsökning
Batteri
Batteri
»Kameran fungerar inte trots att batterierna 
är isatta.»
 
● Sätt i uppladdade batterier med polerna åt 
rätt håll.
»Sätta i och ta bort batteriet och kortet (fi nns i 
handeln)» (s.4), »Ladda batteriet» (s.5)
 
● Batteriets prestanda kan tillfälligt ha minskats 
på grund av låg temperatur. Ta ut batterierna ur 
kameran och värm dem genom att lägga dem 
i fi ckan en stund.
Kort/internt minne
Kort/internt minne
»Ett felmeddelande visas.»
»Felmeddelande» (s.60)
Objektiv
Objektiv
»Objektivet har immat igen från insidan.»
 
● Det fi nns sannolikt mycket fukt i kameran. 
Innan du använder kameran igen tar du ut 
batteriet och minneskortet och låter den torka 
helt med batteri-/kortluckan öppen.
Avtryckare
Avtryckare
»Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner.»
 
● Avbryt energisparläget.
För att spara på batteriet övergår kameran 
automatiskt till energisparläge och skärmen 
stängs av om kameran inte används under 
3 minuter när kameran är påslagen. Det tas 
ingen bild när avtryckaren trycks ner helt 
i detta läge. Tryck på zoomknappen eller 
någon annan knapp för att aktivera kameran 
från energisparläget innan en bild tas. Om 
kameran inte används under ytterligare 
5 minuter stängs den av automatiskt. Tryck 
på n-knappen för att slå på kameran.
 
● Tryck på 
q-knappen för att växla till 
fotograferingsläget.
 
● Vänta tills symbolen 
# (blixten laddas) slutar 
att blinka innan du tar bilder.
 
● Om kameran används under en längre tid, kan 
den interna temperaturen öka, vilket leder till 
att kameran stänger av sig automatiskt. Om 
detta inträffar väntar du tills kameran svalnat. 
Kamerans yttre temperatur kan också stiga 
under användningen. Detta är normalt och är 
inget tecken på att något är fel.