Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
59
SV
Skärm
Skärm
»Svårt att se.»
 
● Kondens kan ha uppstått. Stäng av strömmen 
och vänta tills kamerahuset har anpassat sig 
till omgivningstemperaturen och har torkat 
innan du tar bilder.
»Ljuseffekter i bilden.»
 
● Fotografering med blixt under mörka 
förhållanden kan ge en bild med många 
blixtrefl ektioner från damm i luften.
Datum- och tidsfunktion
Datum- och tidsfunktion
»Datum- och tidsinställningar återgår till 
standardinställningarna.»
 
● Om batterierna tas bort och lämnas utanför 
kameran i ungefär 3 dagar
*1
 återgår datum- 
och tidsinställningarna till standardinställningen 
och måste ställas in igen.
*1
  Den tid det tar för datum- och 
tidsinställningarna att återgå till 
standardinställningen varierar beroende på 
hur länge batterierna har laddats.
»Slå på kameran och göra de slutliga 
inställningarna» (s.7)
Diverse
Diverse
»Kameran avger ljud vid bildtagning.»
 
● Kameran kan aktivera objektivet och avge ljud 
även om ingen funktion utförs. Detta beror på 
att kameran automatiskt aktiverar autofokus för 
att vara redo för bildtagning.