Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
60 SV
 Felmeddelande
 
● När felmeddelande visas på skärmen kontrollera 
och åtgärda enligt tabellen.
Felmeddelande
Åtgärd
Card Error
Kortproblem
Sätt i ett nytt kort.
Write Protect
Kortproblem
Kortets skrivskyddsomkopplare 
står på »LOCK». Lås upp kortet.
Memory Full
Problem med internminnet
• Sätt i ett kort.
• Ta bort oönskade bilder.
*1
Card Full
Kortproblem
• Byt ut kortet.
• Ta bort oönskade bilder.
*1
Card Setup
Format
Power Off
Kortproblem
Använd 
FG för att välja 
[Format] och tryck på 
A-knappen. Använd härefter 
FG för att välja [Yes] och 
tryck på 
A-knappen.
*2
Memory Setup
Memory Format
Power Off
Power Off
Problem med internminnet
Använd 
FG för att välja 
[Memory Format] och tryck på 
A-knappen. Använd härefter 
FG för att välja [Yes] och tryck 
på 
A-knappen.
*2
Felmeddelande
Åtgärd
No Picture
Problem med internminne/kort
Ta bilder innan du visar dem.
Picture Error
Problem med vald bild
Använd ett 
bildbehandlingsprogram el. dyl. 
för att visa bilden på en dator. 
Om bilden fortfarande inte kan 
visas är bildfi len skadad.
The Image 
Cannot Be 
Edited
Problem med vald bild
Använd ett 
bildbehandlingsprogram el. 
dyl. för att redigera bilden på 
en dator.
Battery Empty
Batteriproblem
Ladda batteriet.
No Connection
Anslutningsproblem
Anslut kameran och datorn eller 
skrivaren korrekt.
No Paper
Utskriftsproblem
Lägg i papper i skrivaren.
No Ink
Utskriftsproblem
Byt ut skrivarens bläckpatron.
*1
  Ladda ner viktiga bilder till en dator innan du 
raderar dem.
*2
  All data kommer att raderas.