Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
61
SV
Felmeddelande
Åtgärd
Jammed
Utskriftsproblem
Ta bort pappret som har fastnat.
Settings 
Changed
*3
Utskriftsproblem
Återgå till statusen där skrivaren 
kan användas.
Print Error
Utskriftsproblem
Stäng av kameran och skrivaren, 
kontrollera om det är något fel 
på skrivaren och slå därefter på 
strömmen igen.
Cannot Print
*4
Problem med vald bild
Använd en dator för att skriva ut.
*3
  Detta visas till exempel när pappret i skrivarens 
pappersfack har tagits bort. Använd inte skrivaren 
medan utskriftsinställningarna görs på kameran.
*4
  Kameran kan eventuellt inte skriva ut bilder som 
tagits med andra kameror.