Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
62 SV
Tips för fotografering
Om du är osäker på hur du tar en tänkt bild, här följer 
några tips.
 Fokusera
»Ställa in skärpan på motivet»
 
● Ta en bild på ett motiv som inte är mitt 
i bilden
När du har fokuserat på ett föremål på samma 
avstånd som motivet, komponerar du bilden 
och tar den.
Trycka ned avtryckaren halvvägs (s.9)
 
● Ställ in [AF Mode] (s.31) på [Face/iESP]
 
● Ta en bild i [AF Tracking]-läge (s.31)
Kameran spårar motivets rörelse automatiskt 
för att automatiskt fokusera på det.
 
● Ta en bild av ett skuggigt motiv 
Att använda AF-belysningen underlättar 
fokuseringen. [AF Illuminat.] (s.32)
 
● Ta en bild på ett motiv där autofokus är 
svårt att använda
I följande fall, efter att du fokuserat på ett 
föremål (genom att trycka ned avtryckaren 
halvvägs) med stora kontraster på samma 
avstånd som motivet, komponerar du bilden 
och tar den.
Motiv med låg kontrast
När extremt ljusa motiv 
visas i mitten på skärmen
Motiv utan vertikala linjer
*1
När motiv fi nns på 
olika avstånd
Snabbrörliga motiv
När motivet inte är 
i mitt i bilden
*1
  Det är även effektfullt att komponera bilden 
genom att hålla kameran vertikalt för att 
fokusera och därefter återgå till horisontellt läge 
för att ta bilden.