Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
63
SV
Skakoskärpa
»Ta bilder utan kameraskakning»
 
● Ta bilder med [Image Stabilizer] (s.32)
Bildomvandlaren
*1
 fl yttas för att korrigera 
kameraskakning även om ISO-känsligheten 
inte ökas. Denna funktion är också effektiv när 
man tar bilder med hög zoomförstoring.
*1   
En enhet som omvandlar ljuset som kommer 
in genom objektivet till elektriska signaler.
 
● Spela in videosekvenser med hjälp av 
[IS Movie Mode] (s.35)
 
● Välj [C Sport] i motivprogramläget (s.13)
[C Sport]-läget använder en snabb slutartid 
och kan minska oskärpa som orsakas av ett 
rörligt motiv.
 
● Ta bilder med hög ISO-känslighet
Om en hög ISO-känslighet väljs, kan bilder tas 
med en hög slutartid även på platser där en 
blixt inte kan användas.
»ISO-känslighet» (s.26)
Exponering (ljusstyrka)
»Ta bilder med rätt ljusstyrka»
 
● Ta bilder av ett motiv i motljus
Ansikten eller bakgrunder blir ljusa även när de 
fotograferas i motljus.
[Shadow Adjust] (s.30)
[h Backlight HDR] (s.13)
 
● Ta bilder med [Face/iESP] (s.31)
Lämplig exponering erhålles för ett ansikte 
i motljus och ansiktet blir ljusare.
 
● Ta bilder med hjälp av [n] för [ESP/n
(s.31)
Ljusstyrkan matchas med ett motiv mitt 
på bilden och bilden påverkas inte av 
bakgrundsljuset.
 
● Ta bilder med [Fill In]-blixt (s.25)
Ett motiv i motljus blir ljusare.
 
● Ta bilder av en vit strand eller ett snömotiv.
Välj [
q Beach & Snow] i motivläget (s.13).
 
● Ta bilder med exponeringskompensation 
(s.25)
Justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmen 
för att ta bilden. Vid fotografering av vita 
motiv (till exempel snö) blir bilderna normalt 
mörkare än det faktiska motivet. Använd 
exponeringskompensation för att justera åt 
det positiva hållet (+) för att få de vita delarna 
i bilden att blir så vita som de visas. När du 
å andra sidan tar bilder av svarta motiv justerar 
du åt det negativa hållet (-).