Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
64 SV
Färgnyans
»Ta bilder med färger i samma nyans som de 
visas»
 
● Fotografera genom att välja vitbalans (s.25)
Du får normalt bäst resultat i de fl esta 
omgivningar med [WB Auto]-inställningen, 
men för en del motiv bör du försöka med olika 
inställningar. (Detta gäller särskilt för skugga 
under en klar himmel, blandade naturliga och 
artifi ciella ljusinställningar osv.)
Bildkvalitet
»Ta skarpare bilder»
 
● Ta bilder med den optiska zoomen eller 
superupplösningszoomen
Undvik att ta bilder med digital zoom (s.32)
 
● Ta bilder med låg ISO-känslighet
Om bilden har tagits med hög ISO-känslighet, 
kan brus (små färgade punkter och ojämnheter 
i färg som inte fanns i den ursprungliga bilden) 
uppstå och bilden kan verka kornig. 
»ISO-känslighet» (s.26)
Batterier
»Få batterierna att räcka längre»
 
● Ställ in [Power Save] (s.46) på [On]
Bildvisnings-/redigeringstips
Bildvisning
»Visa bilder från internminnet och kortet»
 
● Ta bort kortet och visa bilderna 
i internminnet
 
● »Sätta i och ta bort batteriet och kortet 
(fi nns i handeln)» (s.4)
»Visa bilder med hög bildkvalitet på en HD-TV»
 
● Anslut kameran till TV:n med hjälp av en 
HDMI-kabel (säljs separat)
 
● »Visa bilder på en TV 
d [TV Out]» (s.44)
Redigera
»Ta bort ljud som spelats in till en stillbild»
 
● Spela över ljudet med tystnad när du 
visar bilden
»Lägga till ljud till stillbilder 
q [R]» (s.36)