Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
65
SV
 Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge
För detaljer om 
s, se »Lista över inställningar för s» (s.66).
För detaljer om skuggade områden, se »Lista över inställningar för P» (s.68).
P
M
Q
a
P
p
.
Zoom
R
R
R
R
R
R
Blixt
R
*1
*1
R
R
Självutlösare
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Exponerings-
kompensation
R
R
R
R
Vitbalans
R
R
R
R
ISO-känslighet
R
R
R
Frammatning
R
R
Image Size
R
R
*1
R
R
Förhållande
R
R
R
R
R
Reset
R
R
R
R
R
R
R
Compression
R
R
R
R
R
R
R
Shadow Adjust
R
R
R
R
AF Mode
R
*1
ESP/n
R
R
R
R
R
Digital Zoom
R
R
Image Stabilizer
R
R
R
R
R
R
R
AF Illuminat.
R
R
R
R
R
Rec View
R
R
R
R
R
R
R
Pic Orientation
R
R
R
R
R
R
R
Icon Guide
R
R
R
R
R
R
R
Date Stamp
R
R
R
R
Super-Res Zoom
R
*1
  Vissa funktioner kan inte ställas in.