Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
68 SV
 Lista över inställningar för P
Pop Art
Pin Hole
Fish Eye
Soft Focus
Punk
Sparkle
Exponerings-
kompensation
R
R
R
R
R
Vitbalans
R
R
R
R
Watercolor
Refl ection
Miniature
Fragmented
Dramatic
Exponerings-
kompensation
R
R
R
R
R
Vitbalans
R
R
R
R
R