Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
69
SV
Övrigt
Kameraskötsel
Utsidan
 
• Torka försiktigt med en mjuk trasa. Om kameran är 
mycket smutsig, fukta trasan i en mild tvållösning 
och vrid ur den ordentligt. Rengör kameran med 
den fuktiga trasan och torka den sedan med en torr 
trasa. Om du har använt kameran på stranden ska 
du använda en trasa som är doppad i rent vatten 
och ordentligt urvriden.
Skärm
 
• Torka försiktigt med en mjuk trasa.
Objektiv
 
• Blås bort dammet från objektivet med en 
blåsborste (fi nns att köpa i handeln) och torka 
sedan försiktigt med en linsduk.
  Använd inte starka lösningsmedel, som 
exempelvis tvättbensin eller sprit, eller kemiskt 
behandlade dukar.
  Det kan bildas mögel på objektivets yta om 
objektivet är smutsigt.
Batteri/USB-nätadapter
 
• Torka försiktigt med en mjuk, torr trasa.
Storage
 
• Om du ska förvara kameran under en längre 
period: Ta ur batteriet. USB-nätadaptern och kortet. 
Förvara sedan kameran på ett svalt och torrt ställe 
som är ordentligt ventilerat.
 
• Sätt då och då i batteriet och testa kamerans 
funktioner.
  Undvik att lämna kameran på platser där 
kemiska produkter hanteras eftersom detta 
kan resultera i frätskador.
Använda en USB-nätadapter som 
säljs separat
Den här kameran kan användas med USB-
nätadapter F-3AC (säljs separat). Använd inte 
någon annan USB-nätadapter än den avsedda. 
Om du använder F-3AC ska du se till att använda 
USB-kabeln som medföljer kameran.
Använd inte andra USB-nätadaptrar med denna 
kamera.
Använda en laddare som 
säljs separat
En laddare (UC-50: säljs separat) kan användas för 
att ladda batteriet.