Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
7
SV
 Slå på kameran och göra de 
slutliga inställningarna
När du slår på kameran för första gången visas en 
skärmbild där du kan ställa in språket för menyerna 
och meddelanden som visas på skärmen samt 
datumet och tiden.
Om du vill ändra det valda datumet och klockslaget, 
se »Inställning av datum och tid 
d [
X]» (s.46).
Tryck på n-knappen för att slå 
på kameran, tryck på 
FGHI på 
pilknapparna för att välja språk 
och tryck på 
A-knappen.
Tryck på 
FG på pilknapparna för 
att välja året för [Y].
X
MENU
Back
Y/M/D
Y
M
D
Time
-- -- -- --
:
.
.
2013
Inställningsfönstret för 
datum och tid
Tryck på 
I på pilknapparna för 
att spara inställningen för [Y].
X
MENU
Back
Y/M/D
Y
M
D
Time
--
-- -- --
:
.
.
2013
Som i stegen 2 och 3, tryck 
på 
FGHI för att ställa in 
[M] (månad), [D] (dag), [Time] 
(timmar och minuter) och [Y/M/D] 
(datumordning) och tryck sedan 
på 
A-knappen.
 Tryck på 
A-knappen när tidssignalen når 
00 sekunder för en exakt inställning.
Tryck på 
HI på pilknapparna för att 
välja tidszon och tryck sedan på 
A-knappen.
 
● Använd 
FG för att sätta på eller stänga av 
sommartid ([Summer]).
Seoul
Tokyo
’13.02.26 12:30
Summer
MENU
Back