Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
70 SV
 Använda laddaren och 
USB-nätadaptern utomlands
 
• Laddaren och USB-nätadaptern kan användas 
i de fl esta eluttag i världen som har en spänning 
på mellan 100 V AC och 240 V AC (50/60 Hz). 
Vägguttagen kan variera beroende på landet 
eller området du befi nner dig i. Det kan 
behövas en adapter för att ansluta laddaren och 
USB-nätadaptern till vägguttaget. Kontakta din 
lokala elhandel eller resebyrå för detaljer.
 
• Använd ingen spänningsomvandlare eftersom det 
kan skada laddaren eller USB--nätadaptern.
 Använda kortet
Kort som kan användas med denna 
Kort som kan användas med denna 
kamera
kamera
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir-
kort (med trådlös nätverksfunktion) 
(säljs i handeln) (mer information 
om kortkompatibilitet fi nns på 
Olympus webbplats.)
 
• Den här kameran kan användas utan ett 
minneskort och sparar då bilder i internminnet.
 FlashAir/Eye-Fi-kort
 
• »FlashAir» SD-kort har inbyggt trådlöst LAN och 
kan inte formateras. Använd den programvara som 
medföljer FlashAir-kortet för att formatera kortet.
 
• Använd FlashAir- eller Eye-Fi-kortet i enlighet med 
lagar och föreskrifter i landet där du använder 
kameran. Ta bort FlashAir- eller Eye-Fi-kortet från 
kameran eller avaktivera kortfunktionerna i fl ygplan 
och på andra platser där användning inte är tillåten.
 
• FlashAir-/Eye-Fi-kortet kan bli varmt under 
användning.
 
• När man använder ett FlashAir-/Eye-Fi-kort kan 
batteriet ta slut snabbare.
 
• När man använder ett FlashAir-/Eye-Fi-kort kan 
kameran bli långsammare.
Skrivskyddsomkopplare på SD/SDHC/
Skrivskyddsomkopplare på SD/SDHC/
SDXC-kort
SDXC-kort
På SD/SDHC/SDXC-kortet fi nns en 
skrivskyddsomkopplare.
Om du ställer in omkopplaren på »LOCK» kommer 
du inte kunna skriva till kortet, radera data eller 
formatera kortet. Ställ tillbaka omkopplaren för att 
göra det möjligt att skriva på kortet.
LOCK
Formatera
Formatera
Kort måste formateras med den här kameran innan 
de används första gången eller efter att de har 
använts med andra kameror eller datorer.