Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
71
SV
Kontrollera vart bilden sparas
Kontrollera vart bilden sparas
Minnesindikatorn visar om internminnet eller kortet 
används vid fotografering eller visning.
Aktuell minnesindikator
v: Internminnet används
w: Ett kort används
  Även om [Memory Format]/[Format], [Erase], 
[Sel. Image] eller [All Erase] utförs raderas inte 
informationen på kortet helt. När du kasserar 
kortet bör du förstöra det för att förhindra att 
personlig information avslöjas.
  Det går inte att växla mellan ett kort och 
internminnet.
När du använder internminnet måste du först 
ta ut kortet.
Kortets läsnings-/skrivningsprocess
Kortets läsnings-/skrivningsprocess
Under fotografering tänds indikatorn för aktuellt 
minne i rött när kameran skriver data. Öppna aldrig 
batteri-/kortluckan eller koppla bort USB-kabeln. 
Detta skadar inte endast bilddata utan gör även 
att internminnet eller kortet inte kan användas.