Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
72 SV
 Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) 
 Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser) 
i internminnet och på kort
i internminnet och på kort
  Siffrorna för antalet stillbilder som kan lagras och inspelningslängd är ungefärliga. Den faktiska kapaciteten 
varierar med fotograferingsförhållandena och kortet som används.
 Stillbilder
 Stillbilder
*1
*1
Image Size
Compression
Antal stillbilder som kan lagras
Internminne
SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)
( 4608×3456
L
4
460
M
9
880
4 3200×2400
L
9
910
M
17
1 630
3 1920×1440
L
29
2 800
M
57
5 480
7 640×480
L
228
20 110
M
419
40 230
*1
  Exempel på bildstorlek när bildförhållandet är 4:3.
 Videosekvenser
 Videosekvenser
Image Size
Inspelningslängd
Internminne
SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)
Med ljud
Utan ljud
Med ljud
Utan ljud
C 1920×1080
*1
15 sek.
16 sek.
27 min.
29 min.
D 1280×720
*1
29 sek.
32 sek.
52 min.
57 min.
E 640×480
1 min. 15 sek.
1 min. 33 sek.
133 min.
167 min.
y 640×480
*2
24 sek.
43 min.
z 320×240
*2
36 sek.
64 min.
*1 
Inspelningslängden är upp till 29 minuter i den specifi cerade HD-kvalitén.
*2 
Inspelningslängden är upp till 20 sek. i den angivna HS-kvaliteten.
 
• Maximal fi lstorlek för en enda videosekvens är 4 GB oavsett kortets kapacitet.
Hur man ökar antalet bilder som kan tas
Hur man ökar antalet bilder som kan tas
Antingen raderar du oönskade bilder eller så ansluter du kameran till en dator eller annan enhet för att spara 
bilderna och därefter radera dem i internminnet eller på kortet. 
[Erase] (s.22, 38), [Sel. Image] (s.38), [All Erase] (s.38), [Erase Group] (s.38), [Memory Format]/[Format] (s.40)