Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
73
SV
Varumärken
Varumärken
 
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken för 
Microsoft Corporation.
 
• Macintosh är ett varumärke för Apple Inc.
 
• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 
• Eye-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Eye-Fi, Inc.
 
• FlashAir är ett varumärke som tillhör Toshiba 
Corporation.
 
• Powered by ARCSOFT.
 
• Alla andra företags- och produktnamn är registrerade 
varumärken och/eller varumärken för sina respektive 
ägare.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC 
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL 
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO 
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC 
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE 
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL 
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO 
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. 
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED 
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Programvaran i denna kamera inkluderar 
programvara från tredje part. All 
tredjepartsprogramvara är föremål för villkoren 
som ställts upp av ägarna eller licensgivarna för 
den programvaran, och under vilka programvaran 
licensieras till dig.
Dessa villkor och meddelanden om 
tredjepartsprogramvara, om det fi nns några, kan 
hittas i PDF-fi len för programvarumeddelanden som 
fi nns på den medföljande CD-ROM-skivan eller på 
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
 
• Standarden för kamerafi lsystem som hänvisas till i denna 
bruksanvisning är DCF (Design Rule for Camera File 
System) som fastställts av JEITA (Japan Electronics 
and Information Technology Industries Association).