Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
75
SV
Litium-jonbatteri (LI-50B)
Litium-jonbatteri (LI-50B)
Produkttyp
Uppladdningsbart litium-jonbatteri
Modellnr
LI-50BA/LI-50BB
Standardspänning
DC 3,7 V
Standardkapacitet
925 mAh
Batteriets livslängd
Ca 300 hela uppladdningar (beroende på användningen)
Användningsförhållanden
Temperatur
0 °C till 40 °C (laddning)
USB-nätadapter (F-2AC)
USB-nätadapter (F-2AC)
Modellnr
F-2AC-1B/F-2AC-2B
Krav på spänning
100 till 240 V AC (50/60 Hz)
Utgång
DC 5 V, 500 mA
Användningsförhållanden
Temperatur
0 °C till 40 °C (användning)/
–20 °C till 60 °C (förvaring)
Rätt till ändringar förbehålles.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Defi nition Multimedia 
Interface är varumärken och registrerade varumärken 
som tillhör HDMI Licensing LLC.