Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
79
SV
 
• Om ett urladdat batteri används kan kameran stängas av utan 
att varningen om låg batterinivå visas.
 
• Litiumjonbatteriet från Olympus är konstruerat för att endast 
användas med Olympus-digitalkamera. 
Använd inte batteriet i andra enheter.
 
• Om det kommer vatten eller fett på batterikontakterna kan det 
uppstå kontaktfel. Torka batteriet noga med en torr trasa innan 
du använder det.
 
• Ladda alltid batteriet när du använder det för första gången 
eller om det inte har används på ett tag.
 
• Om du använder kameran med batteridrift vid låga 
temperaturer ska du försöka hålla kameran och reservbatteriet 
så varma som möjligt. Ett batteri som slutar fungerar vid 
låga temperaturer kan börja fungera igen när det återfår 
rumstemperatur.
 
• Innan du åker iväg på en lång resa, i synnerhet om du ska 
resa utomlands, bör du köpa reservbatterier. Det kan hända 
att det blir svårt att få tag på det rekommenderade batteriet 
under resan.
 
• Lämna batterier till återvinning för att skona miljön. När du 
slänger obrukbara batterier måste polerna täckas över. 
Följ de nationella lagarna och bestämmelserna.
 USB-nätadapter
 USB-nätadapter
 
• Medföljande USB-nätadapter F-2AC har konstruerats för att 
användas endast med denna kamera. Andra kameror kan inte 
laddas med denna USB-nätadapter.
 
• Anslut inte medföljande USB-nätadapter F-2AC till annan 
utrustning än denna kamera.
 
• För USB-nätadapter av inkopplingstyp:
Medföljande USB-nätadapter F-2AC är avsedd att användas 
liggande på ett plant underlag, exempelvis bordsskiva eller 
golv.
Använd endast godkända uppladdningsbara 
Använd endast godkända uppladdningsbara 
batterier, batteriladdare och USB-nätadaptrar
batterier, batteriladdare och USB-nätadaptrar
Vi rekommenderar att du endast använder det godkända 
laddningsbara batteriet, batteriladdaren och USB-nätadaptern 
från Olympus till den här kameran. Om du använder ett 
laddningsbart batteri, en batteriladdare och/eller en USB-
nätadapter som inte godkänts kan det leda till brand eller 
personskada p.g.a. att batteriet läcker, blir för varmt, antänds 
eller skadas. Olympus tar inget ansvar för skador eller olyckor 
som uppstår när man använder ett batteri, en batteriladdare 
och/eller en USB-nätadapter som inte ingår i Olympus 
tillbehörsserie.
Skärm
Skärm
 
• Tryck inte hårt på skärmen; om du gör det fi nns det risk att 
bilden blir suddig, att bildvisningen inte fungerar korrekt eller 
att skärmen skadas.
 
• Ett ljust band kan synas längst upp eller längst ner på 
skärmen, men det betyder inte att något är fel.
 
• När man tittar på ett motiv diagonalt i kameran, kan kanterna se 
trappstegsformade ut på skärmen. Detta betyder inte att något 
är fel; det kommer inte att märkas lika tydligt i bildvisningsläge.
 
• På kalla platser kan det ta lång tid för monitorn att aktiveras och 
färgerna kan tillfälligt bli förvrängda. Om du använder kameran på 
extremt kalla platser är det bra att då och då värma upp den. Om 
monitorn fungerar dåligt på grund av låg temperatur, börjar den 
fungera som den ska igen när den återfår normal temperatur.
 
• Monitorn för denna produkt har tillverkats med hög noggrannhet 
men det kan emellertid fi nnas en fastnad eller död pixel på 
skärmen. Dessa pixlar påverkar inte bilden som sparas. På grund 
av monitorns egenskaper kan det uppstå ojämnheter i färg eller 
ljusstyrka vid vissa vinklar. Detta betyder inte att något är fel.
Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar
Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar
 
• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella 
skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning 
av denna enhet på ett lagligt sätt, eller krav från tredje person, 
som är orsakade av felaktig användning av produkten.
 
• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella 
skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning 
av denna enhet på ett lagligt sätt, som orsakas av radering 
av bilddata.
Friskrivningsklausul
Friskrivningsklausul
 
• Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig 
uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll 
i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga 
förhållanden vara ansvarsskyldigt för några underförstådda 
säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst 
syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador 
(inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust 
av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust 
av affärsinformation) som uppstår genom användningen 
eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller 
programvaran eller utrustningen. I vissa länder är det inte tillåtet 
att utesluta eller begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador 
eller indirekta skador eller den underförstådda garantin, så det 
är möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.
 
• Olympus förbehåller sig alla rättigheter för denna bruksanvisning.