Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
SV
Lära dig hur du använder 
kameran
 
● Tryck på n-knappen för att slå på 
kameran och ställa den i standbyläge. (Tryck 
på n-knappen för att slå på kameran.) 
 
● Välj fotograferingsläget och tryck på avtryckaren 
för att ta en stillbild.
 
● Om du vill spela in en fi lm trycker du på 
R-knappen. 
 
● Ställ in fotograferingsfunktionerna med hjälp av 
funktionsmenyn eller inställningsmenyn.
 
● Om du vill visa bilder trycker du på 
q-knappen för 
att växla till uppspelningsläge.
 
● Om du vill återgå till standbyläge trycker du på 
q-knappen igen eller trycker ned avtryckaren 
halvvägs och släpper den sedan. 
 
● Håll ned 
q-knappen medan kameran är avstängd 
för att starta den i uppspelningsläge.
 
● Om du nu trycker på 
q-knappen igen placeras 
kameran i standbyläge.
 Ta stillbilder
Tryck på n-knappen för att 
slå på kameran.
Välj fotograferingsläget. (s.13)
Håll kameran och komponera 
bilden.
  När du håller i kameran ska du se till så att du 
inte täcker över blixten, mikrofonen eller andra 
viktiga delar med dina fi ngrar etc.
  Var försiktig så att blixtfönstret inte utsätts för 
fi ngeravtryck eller smuts.