Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
http://www.olympus.com/
Besöksadress: 
Consumer Product Division
 
 
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Tyskland
 
 
Tfn.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61
Godsleverans: 
Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Tyskland
Brev:   
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Tyskland
Teknisk kundsupport i Europa:
Besök vår hemsida http://www.olympus-europa.com
eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: 00800 – 67 10 83 00
 i Österrike, Belgien, Tjeckiska Republiken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Storbritannien.
*  Observera att vissa (mobila) telefontjänster/-leverantörer inte låter dig 
ringa +800-nummer eller kräver ytterligare prefix.
För europeiska länder som inte finns med här ovan, eller om 
du inte andlutstill numret ovan, använd följande
BETALNUMMER: + 49 40 – 237 73 899.
OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG
 
WC408801  
© 2014