Olympus Stylus SZ-17 V102102BE000 User Manual (sv)

Download
9
SV
4  
Tryck ned avtryckaren halvvägs 
för att fokusera.
Tryck ner 
halvvägs
P
F3.4
F3.4
1/400
1/400
P
P
AF-markering
Slutartid Bländarvärde
 
● Kameran kan inte fokusera om 
AF-markeringen blinkar röd. Försök 
att fokusera igen.
För att ta bilden trycker du mjukt 
ner avtryckaren hela vägen 
samtidigt som du är försiktig 
så att du inte skakar kameran.
Tryck ner 
halvvägs
Tryck ner 
helt
 Använda zoomen
Genom att vrida på zoomspakarna ställer du in 
fotograferingsavståndet.
Vrid zoomspaken så långt det går för att snabba 
upp zoomningen och vrid den bara delvis för an 
långsammare zoomning (fungerar inte när du 
spelar in en fi lm).
W-sidan
T-sidan
Upplösning
Zoomindikator
16M
Superupplösningszoom*1
Optisk zoom
Andra
*2
*1
  För Superupplösningszoom, se [Super-Res Zoom] 
(s.34).
*2
  På grund av ökad bearbetning av pixlarna 
försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden 
ändras beroende på inställningen för bildstorlek.