Fujifilm XQ1 12885 User Manual (nl)

Download
110
Menu’s
De menu’s gebruiken: Afspeelstand
 
G
 
G BEELDUITSNEDE
 BEELDUITSNEDE
Een beelduitsnede van de huidige foto maken.
  1
 Speel de gewenste foto af.
  2
 Selecteer 
BEELDUITSNEDE in het afspeelmenu.
  3
 Gebruik de zoomregelaar om op de foto in of uit te zoomen, en de keuzeknop om de foto te ver-
schuiven totdat het gewenste gedeelte wordt weergegeven.
  4
 Druk op MENU/OK om een bevestigingsvenster weer te geven.
  5
 Druk nogmaals op MENU/OK om de beelduitsnede op te slaan in een afzonderlijk bestand.
  
R
R Hoe groter de beelduitsnede, hoe groter de kopie. Alle kopieën hebben een beeldverhouding van 
Hoe groter de beelduitsnede, hoe groter de kopie. Alle kopieën hebben een beeldverhouding van 
4 : 3. Als het formaat van de uiteindelijke kopie 
4 : 3. Als het formaat van de uiteindelijke kopie 
a
a zal zijn, wordt 
 zal zijn, wordt OK
OK geel weergegeven.
 geel weergegeven.
O
O NIEUW FORMAAT
 NIEUW FORMAAT
Een kleine kopie van de huidige foto maken.
  1
 Speel de gewenste foto af.
  2
 Selecteer 
NIEUW FORMAAT in het afspeelmenu.
  3
 Markeer een formaat en druk op MENU/OK om een bevestigingsvenster weer te geven.
  4
 Druk op MENU/OK om de kopie in het nieuwe formaat op te slaan in een afzonderlijk bestand.
  
R
R De beschikbare formaten zijn afhankelijk van het formaat van het origineel.
De beschikbare formaten zijn afhankelijk van het formaat van het origineel.