Fujifilm XQ1 12885 User Manual (nl)

Download
121
Menu’s
Het instellingenmenu
 
 
t
t OPSLAAN SET-UP
 OPSLAAN SET-UP
Pas bestandsbeheerinstellingen aan.
Optie
Optie
Beschrijving
Beschrijving
 NUMMERING
 NUMMERING
Nieuwe foto’s worden opgeslagen in bestanden waar-
van de bestandsnamen beginnen met een viercijferig 
bestandsnummer dat telkens met één wordt verhoogd. 
Tijdens het afspelen wordt het bestandsnummer weer-
gegeven, zoals de afbeelding rechts laat zien. Met NUM-
MERING
 kan het bestandsnummer worden teruggezet 
op 0001, bijvoorbeeld omdat er een nieuwe geheugen-
kaart is geplaatst of omdat de geheugenkaart of het in-
terne geheugen opnieuw is geformatteerd.
Mapnummer Bestands-
nummer
Framenummer
100-0001
100-0001
• 
•  CONTINU
CONTINU: De nummering gaat verder vanaf het laatst gebruikte bestandsnummer 
of het eerst beschikbare bestandsnummer, welke dan ook het hoogst is. Selec-
teer deze opties om minder bestanden met dezelfde bestandsnaam te krijgen.
• •  RESET
RESET: De nummering wordt teruggezet op 0001 als een nieuwe geheugenkaart 
is geplaatst of het geheugen is geformatteerd.
  
R
R Wanneer  het  framenummer  de  waarde  999-9999  bereikt,  dan  wordt  de  ont-
Wanneer het framenummer de waarde 999-9999 bereikt, dan wordt de ont-
spanknop geblokkeerd (
spanknop geblokkeerd (
P
P  136).
136).
  
R
R Met 
Met 
R
R
  RESET
RESET  (
  (
P
P  115)  wordt 
115) wordt NUMMERING 
NUMMERING  ingesteld  op 
ingesteld op CONTINU 
CONTINU  maar 
maar 
wordt de nummering niet teruggesteld.
wordt de nummering niet teruggesteld.
  
R
R De  framenummers  van  foto’s  die  met  andere  camera’s  zijn  genomen,  zijn 
De framenummers van foto’s die met andere camera’s zijn genomen, zijn 
meestal niet dezelfde.
meestal niet dezelfde.
ORIG. FOTO OPSLAAN
ORIG. FOTO OPSLAAN
Kies AAN om niet-verwerkte exemplaren op te slaan van naadloze 
z-panorama’s 
of foto’s die zijn genomen met 
VERWIJDER R. OGEN, j LAAG LICHT MO-
DUS of 
PRO FOCUS MODUS.