Fujifilm XQ1 12885 User Manual (nl)

Download
16
 Eerste  stappen
De batterij en een geheugenkaart plaatsen
• Bij het repareren van de camera kunnen de gegevens die in het interne geheugen zijn 
opgeslagen, gewist of beschadigd worden. Tevens dient u zich er van bewust te zijn dat 
de reparateur de in het geheugen opgeslagen foto’s kan bekijken.
•  Door het formatteren van een geheugenkaart of het interne geheugen wordt een map 
aangemaakt waarin de foto’s worden opgeslagen. U mag deze map niet verwijderen of 
een andere naam geven. Ook mag u de fotobestanden in deze map niet bewerken, wis-
sen of herbenoemen met behulp van een computer of ander apparaat. Gebruik alleen de 
camera om foto’s van geheugenkaarten en uit het interne geheugen te wissen, kopieer de 
bestanden naar de computer en bewerk of herbenoem de kopieën, en niet de originele 
bestanden.
  
Q
Batterijen
Batterijen
•  Maak de polen van de batterij schoon met een zachte, droge doek. Anders kan de batterij 
mogelijk niet worden opgeladen.
•  Plak geen etiketten of andere voorwerpen op de batterij. Anders kan de batterij mogelijk 
niet meer uit de camera worden genomen.
•  Voorkom dat de batterijpolen worden kortgesloten. Anders kan de batterij oververhit ra-
ken.
•  Lees de voorzorgsmaatregelen in het hoofdstuk “De batterij en voeding” (
P iv).
• Gebruik alleen een voor de batterij voorgeschreven batterijlader. Anders kan de batterij 
en/of de batterijlader defect raken.
•  Probeer niet de labels van de batterij te halen of de behuizing te openen.
• De batterij verliest geleidelijk haar lading, zelfs wanneer de batterij niet wordt gebruikt. 
Laad de batterij een of twee dagen voor gebruik op.