Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-4
Brugerhåndbog
•  Oplad kun batteriet i omgivelsestemperaturer mellem 5 og 35 grader 
Celsius. Ellers risikerer du, at elektrolytvæsken lækker, batteriets ydelse 
forringes, og batteriets levetid forkortes.
•  Oplad batteriet i henhold til anvisningerne i denne brugerhåndbog.
FORSIGTIG
DER ER RISIKO FOR EKSPLOSIONER, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN 
FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED ANVISNINGERNE.
TOSHIBA-support
Brug for hjælp?
Du kan finde de nyeste driveropdateringer, brugerhåndbøger og ofte stillede 
spørgsmål på TOSHIBAs supportside for tilbehør og services:
  
for at se telefonnumre til TOSHIBA hotline.
Oplysninger om regler
CE-overensstemmelse
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med de 
relevante EU-direktivers krav. Toshiba Europe GmbH, 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss i Tyskland er ansvarlig for 
CE-mærkningen. En kopi af den officielle 
overensstemmelseserklæring kan hentes på følgende 
.
Arbejdsmiljø
Den elektromagnetiske overensstemmelse (EMC) for dette produkt er blevet 
kontrolleret typisk for denne produktkategori for et såkaldt bolig-, erhvervs- og 
letindustrimiljø. Ingen andre arbejdsmiljøer er blevet kontrolleret af Toshiba, 
og anvendelse af dette produkt i andre arbejdsmiljøer kan være underlagt 
begrænsninger eller anbefales ikke. De mulige konsekvenser af at anvende 
dette produkt i arbejdsmiljøer, der ikke er kontrolleret, kan være: forstyrrelse 
af andre produkter eller af dette produkt i nærtliggende omgivelser med 
midlertidig fejlfunktion eller datatab/databeskadigelse til følge. Eksempel på 
ikke-kontrollerede arbejdsmiljøer og relaterede råd:
 
Industrimiljøer (f.eks. hvor der primært anvendes 3-faset 380 V lysnet): 
fare for forstyrrelse af dette produkt som følge af muligheden for kraftige 
elektromagnetiske felter, især i nærheden af store maskiner eller 
kraftanlæg.