Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-5
Brugerhåndbog
 
Medicinske miljøer: Overensstemmelse med medicinalproduktdirektivet 
er ikke kontrolleret af Toshiba, og dette produkt kan derfor ikke bruges 
som et medicinalprodukt uden yderligere kontrol. Anvendelse i almindelige 
kontormiljøer på f.eks. hospitaler bør ikke være noget problem, hvis den 
ansvarlige administration ikke har fastsat nogen begrænsninger.
 
Bilmilljøer: Læs ejervejledningen til den pågældende bil med henblik på at 
finde råd om brugen af dette produkt (denne produktkategori).
 
Flymiljøer: Følg flypersonalets instruktioner vedrørende begrænsninger 
for brugen. 
Yderligere miljøer, der ikke er relateret til EMC
 
Udendørs brug: Dette produkt er et typisk produkt til brug i hjemmet/på 
kontorer, og det har derfor ikke nogen særlig modstandsdygtighed over 
for indtrængen af væske, og det har heller ikke nogen kraftig beskyttelse 
mod slag. 
 
Eksplosive atmosfærer: Brug af dette produkt i sådanne særlige 
arbejdsmiljøer (Ex) er ikke tilladt.
Trådløse enheder og helbredet
Trådløse produkter udsender ligesom alt andet radioudstyr elektromagnetisk 
energi i radiofrekvensområdet. Den mængde energi, der udsendes af trådløse 
produkter, er meget mindre end den elektromagnetiske energi, der udsendes 
af trådløse enheder som f.eks. mobiltelefoner. De trådløse LAN-produkter 
overholder de sikkerhedsmæssige retningslinjer, der findes i standarderne 
inden for området. Det er derfor efter TOSHIBAS overbevisning uden 
risiko for forbrugerne at anvende trådløse produkter. Disse standarder og 
anbefalinger afspejler den almindelige opfattelse inden for fagvidenskaben, 
og de er resultatet af drøftelser i videnskabelige paneler og komiteer, hvor 
specialister løbende vurderer og fortolker den omfattende forskningslitteratur. 
I nogle situationer eller omgivelser kan brugen af trådløse produkter være 
underlagt restriktioner af de ansvarlige for et område eller en organisation. 
Disse situationer kan f.eks. være:
 
Brug af trådløst udstyr om bord på fly eller
 
I omgivelser, hvor risikoen for forstyrrelser i andre enheder eller tjenester 
opfattes eller identificeres som skadelige. Hvis du ikke kender den politik, 
der gælder for brug af trådløse enheder i en specifik organisation eller 
i specifikke omgivelser (f.eks. lufthavne), opfordres du til at bede om 
tilladelse til brug
REACH
Nedenstående information gælder kun for EU-lande:
REACH - overensstemmelseserklæring
EUs nye kemidirektiv REACH (registrering, evaluering, godkendelse og 
begrænsning af kemikalier) trådte i kraft 1. juni 2007.