Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-6
Brugerhåndbog
Toshiba vil overholde alle REACH-krav og tilstræber at give vores kunder 
oplysninger om de kemiske stoffer i vores produkter i overensstemmelse med 
REACH-reglerne.
På webstedet 
 kan du finde 
oplysninger om tilstedeværelsen af stoffer i vores produkter, der findes på 
kandidatlisten i henhold til artikel 59(1) i direktiv (EF) nr. 1907/2006 (“REACH”) 
i en koncentration på over 0,1 % (vægtprocent).
Nedenstående information gælder kun for EU-lande:
Bortskaffelse af produkter
Symbolet med en affaldsspand med et kryds over angiver, 
at produkter skal indsamles og bortskaffes adskilt fra 
husholdningsaffald. Integrerede batterier og akkumulatorer 
kan bortskaffes sammen med produktet. De separeres på 
genbrugscentrene. Den sorte linje angiver, at produktet blev sendt 
på markedet efter den 13. august 2005.
Ved at deltage i separat indsamling af produkter og batterier vil du 
bidrage til at sikre en korrekt bortskaffelse af produkter og batterier 
og dermed til at forhindre potentielt negative konsekvenser for 
miljøet og den menneskelige sundhed. 
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de indsamlings- og 
genbrugsprogrammer, der findes i dit land, ved at besøge vores 
) eller ved at 
kontakte din lokale kommune eller den butik, hvor du købte produktet.
Bortskaffelse af batterier og/eller akkumulatorer
Symbolet med en affaldsspand med et kryds over angiver, 
at batterier og/eller akkumulatorer skal indsamles og bortskaffes 
adskilt fra husholdningsaffald.
Hvis batteriet eller akkumulatoren indeholder mere end de angivne 
værdier for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller cadmium (Cd), således 
som disse er fastsat i batteridirektivet (2006/66/EF), vises de 
kemiske symboler for bly (Pb), kviksølv (Hg) og/eller cadmium (Cd) 
under symbolet med en affaldsspand med et kryds over. 
Ved at deltage i separat indsamling af batterier vil du bidrage til at 
sikre en korrekt bortskaffelse af produkter og batterier og dermed 
til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den 
menneskelige sundhed. 
Du kan finde mere detaljerede oplysninger om de indsamlings- og 
genbrugsprogrammer, der findes i dit land, ved at besøge vores 
) eller ved at 
kontakte din lokale kommune eller den butik, hvor du købte produktet.