Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-8
Brugerhåndbog
Introduktion
Sådan indsættes og fjernes batteriet
Videokameraet leveres med et batteri, som skal sættes i videokameraet 
inden brug.
1.  Åbn portdækslet.
2.  Sæt batteriet i slotten, indtil det låses korrekt på plads.
3.  Når du skal fjerne batteriet, skal batterilåsen skubbes udad, og batteriet 
skal fjernes forsigtigt.
4.  Luk portdækslet.
Batterilås
Batteri 
(Eksempelillustration) Sådan indsættes/fjernes batteriet
Oplad videokameraet og fjernbetjeningen
Du skal bruge vekselstrømadapteren eller USB-kablet til at oplade 
videokameraet eller fjernbetjeningen inden brug. For at oplade videokameraet 
eller fjernbetjeningen via vekselstrømadapteren (5 V/1 A) skal du tilslutte 
vekselstrømadapteren til en stikkontakt og tilslutte micro-USB-stikket til micro-
USB-porten på videokameraet/fjernbetjeningen. Det blinkende grønne lys 
angiver, at batteriet er ved at blive opladet. Lampen lyser konstant grønt, når 
opladningen er afsluttet. Opladningstiden med vekselstrømadapter er omkring 
2,5 timer. (Den faktiske opladningstid varierer afhængigt af batteriets tilstand 
og opladningsforholdene).
For at oplade videokameraet/fjernbetjeningen via det medfølgende USB-
kabel skal du tilslutte videokameraets/fjernbetjeningens micro-USB-port til en 
USB-port på computeren med det medfølgende USB-kabel. Det blinkende 
grønne lys angiver, at batteriet er ved at blive opladet. Lampen lyser konstant 
grønt, når opladningen er afsluttet. Opladning af batteriet via USB-kablet tager 
omkring 6 timer for videokameraet/2,5 timer for fjernbetjeningen. (Den faktiske 
opladningstid varierer afhængigt af batteriets tilstand og opladningsforholdene, 
herunder muligheden for strømforsyning fra computerens USB-port).
Oplad aldrig batteriet på andre måder end de anførte. Det kan medføre brand 
eller eksplosion med alvorlig personskade til følge.