Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-12
Brugerhåndbog
Status for LED på fjernbetjening Handling
Blinker langsomt blåt
Fototilstand
Blinker rødt + blåt (skiftevist)
Tilstanden Samtidig video og foto
Blinker rødt uafbrudt
Optag en video/Samtidig video og 
foto
Blinker blåt uafbrudt
Tager fotos i Tidsforsk.
Blinker blåt én gang (1 sek.)
Tager et enkelt foto/Fortsat foto/
Fotoburst
Blinker hvidt én gang
Kameraet modtog betjeningssignal 
fra fjernbetjeningen
Blinker grønt
Fjernbetjeningen oplades
Lyser grønt
Fjernbetjeningen er fuldt opladet
Vandtæt kabinet
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at selve videokameraet slet ikke er vandtæt. Det er kun vandtæt 
inden i det vandtætte kabinet.
Sådan anbringes kameraet i det vandtætte kabinet:
1.  Skub åbneknappen til side, og løft lukkemekanismen op. Åbn lågen til det 
vandtætte kabinet.
2.  Anbring kameraet i det vandtætte kabinet.
3.  Luk det vandtætte kabinets låge, og anbring lukkemekanismen i den 
position, hvor den kan holde lågen.
4.  Skub lukkemekanismen ned for at låse lågen.
Sådan tages kameraet ud af det vandtætte kabinet:
1.  Skub åbneknappen til side, og løft lukkemekanismen op.
2.  Åbn låget.
3.  Tag kameraet ud.