Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-13
Brugerhåndbog
Tænd, optag en video, sluk
1.  Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 2 sekunder for at 
tænde kameraet.
2.  Skærmen tændes og viser Toshibas velkomstskærmbillede i 2 sekunder, 
hvorefter den skifter til livevisning.
3.  Kameraet går i standardtilstanden: Video 1080p/60fps livevisning. Tilstanden 
angives af ikonet øverst til venstre i displayet samt af status-LED’en.
4.  Tryk på knappen Optag for at begynde at optage en video. Tryk på 
knappen Optag igen for at stoppe indspilningen af videoen.
5.  Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder for at 
slukke kameraet. 
HOVEDMENU
Fra videolivevisning skal du trykke på knappen Menu for at gå ind i 
hovedmenuen. Der vises fire menuindstillinger: Modus, Afspilning, 
Modusindst., Indst. Du kan gå til næste niveau ved at vælge en menuindstilling 
med op- og ned-knapperne og derefter trykke på knappen Afspilning, når den 
ønskede menuindstilling er fremhævet øverst i skærmbilledet. 
Menuen Modus
Når Modus er fremhævet, skal du trykke på knappen Afspilning, 
og indstillingerne for Modus vises: Video, Foto, Fotoburst, Tidsforsk., Samtidig 
video + foto.