Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-15
Brugerhåndbog
TILSTANDEN TIDSFORSK.
I tilstanden Tidsforsk. blinker status-LED’en blåt langsomt. Når brugeren 
trykker på knappen Optag fra enten kameraet eller fjernbetjeningen, begynder 
kameraet at tage billeder kontinuerligt med et foruddefineret interval angivet 
af brugeren på forhånd (se afsnittet Indst. tidsforsk.), og LED’en begynder at 
blinke blåt konstant. Tryk på knappen Optag på kameraet, så holder det op 
med at tage fotos, og status-LED’en begynder igen at blinke blåt langsomt. 
Tryk på knappen Stop på fjernbetjeningen, så holder kameraet op med at tage 
fotos, og status-LED’en begynder igen at blinke blåt langsomt.
TILSTANDEN Samtidig video og foto
I tilstanden Samtidig video og foto blinker status-LED’en skiftevis rødt 
og blåt. Når brugeren trykker på knappen Optag fra enten kamera eller 
fjernbetjening, begynder kameraet at indspille video og tage fotos samtidig 
med et foruddefineret interval (se afsnittet Indstillinger for Samtidig video og 
foto), og LED’en begynder at blinke rødt uafbrudt. Tryk på knappen Optag 
på kameraet, så stopper det samtidig video- og fotooptagelse, og status-
LED’en begynder igen at blinke rødt langsomt. Tryk på knappen Stop på 
fjernbetjeningen, så stopper kameraet samtidig video- og fotooptagelse, 
og status-LED’en begynder igen at blinke rødt langsomt.
Hvis du trykker på knappen Menu, kommer du tilbage til det forrige 
navigationsniveau.
Hvis du trykker på knappen Optag, kommer du direkte tilbage til video- eller 
fotolivevisning.