Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
DK-17
Brugerhåndbog
Hvis du trykker på knappen Optag, kommer du direkte tilbage til video- eller 
fotolivevisning.
Modusindst.
Hvis du går ind i menuen Modusindst. med knappen Afspilning, kan du 
konfigurere kameraet for alle 5 kameratilstande. 
Videoindst. 
Du kan vælge Opløsning og Billedfrekvens med op- og ned-knapperne. 
Brug knappen Afspilning til at skifte mellem de forskellige indstillinger.
Hvis du trykker på knappen Menu, kommer du tilbage til det forrige 
navigationsniveau.
Hvis du trykker på knappen Optag, kommer du direkte tilbage til video- eller 
fotolivevisning.