Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-2
Käyttöopas
Johdanto
Kiitos TOSHIBA-tuotteen ostamisesta. 
Tämän TOSHIBA-tuotteen mukana toimitetaan kaksi opasta:
a) Pikaopas
b) Tämä kattava PDF-muotoinen käyttöohje
Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Säästä se yhdessä laitteen asiakirjojen 
kanssa tulevaa käyttöä varten.
Turvallisuusohjeet
1.  Älä pudota videokameraa tai kaukosäädintä yli tai pura niitä. Muutoin takuu 
raukeaa. 
2.  Älä altista videokameraa tai kaukosäädintä voimakkaalle kuumuudelle 
tai suoralle auringonpaisteelle. Muutoin videokamera tai kaukosäädin voi 
vaurioitua.
3.  Videokamera voi lämmetä jatkuvassa käytössä. Kameran 
ylikuumenemissuoja katkaisee virran tarvittaessa laitteen suojaamiseksi. 
Jos näin käy, anna videokameran jäähtyä ennen sen käyttämisen 
jatkamista.
4.  Ole varovainen käyttäessäsi videokameraa tai kaukosäädintä. 
Vältä painamasta videokameran tai kaukosäätimen runkoa voimakkaasti.
5.  Älä käytä videokameraa tai kaukosäädintä myrskyn tai ukonilman aikana 
oman turvallisuutesi vuoksi.
6.  Käytä vain valmistajan hyväksymiä varusteita.
7.  Älä käytä muuta kuin laitteen* mukana toimitettua muuntajaa. Muutoin laite 
voi vaurioitua. 
*  (Sunny Electronics Corp., malli: SYS1460-0505, syöttö: 100-240 V~, 50-60 Hz, 
enintään 1,0 A, luokka II, lähtö 5,0 V DC, 1 A, LPS) 
8.  Pidä videokamera ja kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta. 
Varoitukset videokameran käyttämisestä veden alla 
vesitiiviissä kotelossa
•  Huomaa, että videokamera ei ole vesitiivis. Vain vesitiivis kotelo on 
vesitiivis. 
•  Kotelo on vesitiivis vain käytettäessä sitä makeassa tai merivedessä. 
Se ei ole vesitiivis, jos se upotetaan kemikaaleihin, puhdistusaineeseen tai 
esimerkiksi uimahallien altaissa käytettävään veteen. Jos tällaista nestettä 
roiskuu videokameran päälle, pyyhi roiskeet heti pois.
•  Varmista, että vesitiiviin kotelon luukku on suljettu ja että salpa on 
kunnolla kiinni.
•  Älä upota veteen syvemmälle kuin 60 metrin syvyyteen.
•  Älä altista videokameraa paineistetulle vedelle.