Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-4
Käyttöopas
TOSHIBA-tuotetuki
Tarvitsetko apua?
Uusimmat ohjainpäivitykset, käyttöohjeet sekä usein kysytyt kysymykset 
vastauksineen ovat TOSHIBAn tukisivustossa:
TOSHIBAn asiakaspalvelunumerot ovat osoitteessa  
 TOSHIBA hotline -numerot.
Sääntömääräystiedot
CE-vaatimukset
Tälle tuotteelle on myönnetty CE-merkintä asianomaisten 
EU-direktiivien mukaisesti. Merkintää on hakenut Toshiba 
Europe, GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. 
Työskentely-ympäristö
Tämä tuote on suunniteltu täyttämään sähkömagneettista yhteensopivuutta 
koskevat vaatimukset (EMC) asuinympäristöissä, kaupallisissa ympäristöissä 
ja kevyen teollisuuden ympäristöissä. Toshiba ei ole perehtynyt tämän 
laitteen käyttämiseen muualla. Käyttämistä muualla ei suositella, ja tällainen 
käyttäminen voi olla rajoitettua. Tämän laitteen käyttäminen muualla voi 
aiheuttaa häiriöitä muille lähellä oleville laitteille, toimintavirheitä tai tietojen 
katoamista. Laitteen käyttämistä ei ole tutkittu esimerkiksi seuraavissa 
ympäristöissä:
 
Teollisuustilat, joissa käytetään lähinnä 3-vaiheista 380 voltin 
sähkönsyöttöä. Suurien koneiden aiheuttamat voimakkaat 
sähkömagneettiset kentät voivat häiritä tämän laitteen toimintaa.
 
Lääketieteellinen ympäristö: Toshiba ei ole tarkistanut tämän laitteen 
toimintaa lääketieteellisten tuotteiden direktiivin mukaisesti, joten sitä 
ei pidä käyttää lääketieteellisenä laitteena ilman tarvittavia tarkistuksia. 
Laitteen käyttäminen esimerkiksi sairaalan toimistotiloissa ei aiheuta 
ongelmia, jos sitä ei ole kielletty.
 
Autot: Tarkista auton käyttöohjeesta, mitä siinä sanotaan tällaisten 
tuotteiden käyttämisestä.
 
Ilmailu: Noudata matkustamohenkilöstön antamia ohjeita käyttämisestä 
lennon aikana.