Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-5
Käyttöopas
Muut ympäristöt
 
Käyttäminen ulkona: Koska tämä laite on suunniteltu käytettäväksi kotona 
tai toimistossa, sitä ei ole suojattu kosteudelta eikä voimakkailta iskuilta. 
 
Käyttäminen räjähtävien aineiden lähellä: Tämän tuotteen käyttäminen ei 
ole sallittua paikoissa, joissa vallitsee räjähdysvaara. 
Langattomat laitteet ja terveys
Langattomat lähiverkkotuotteet, kuten muutkin radiolaitteet, tuottavat 
radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä. Langattomien lähiverkkotuotteiden 
tuottama sähkömagneettinen säteily on kuitenkin huomattavasti pienempää 
kuin monien muiden radiolaitteiden, esimerkiksi matkapuhelimien. 
Koska langattomat lähiverkkotuotteet toimivat yleisten radiotaajuuksien 
turvallisuusstandardien ja suositusten mukaisesti, TOSHIBA uskoo, että 
langaton lähiverkko on turvallinen käyttää. Nämä standardit ja suositukset 
perustuvat tiedeyhteisöjen yhdessä miettimiin ja komiteatutkintojen perusteella 
päätettyihin arvoihin. Nämä yhteisöt selvittävät ja ylläpitävät jatkuvasti 
radiotaajuuksiin liittyvää tieteellistä tietoa. Joissain tilanteissa tai ympäristöissä 
langattomien lähiverkkojen käyttöä voi olla rajoitettu. Rajoituksen antaja 
saattaa olla rakennuksen haltija tai jonkun yhteisön edustaja. Esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa saattaa esiintyä rajoituksia:
 
Langattomien lähiverkkojen käyttö lentokoneissa
 
Ympäristöissä, joissa langattoman verkon voidaan epäillä häiritsevän 
muita laitteita. Jos olet epävarma langattomien laitteiden käytöstä tietyssä 
yhteisössä tai ympäristössä, kuten lentokentillä, on suositeltavaa pyytää 
lupa laitteen käytölle.
REACH
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille:
REACH-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Euroopan unionin (EU) uusi REACH-kemikaaliasetus (lyhenne sanoista 
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 
tuli voimaan 1.6.2007. 
Toshiba täyttää kaikki REACH-vaatimukset ja sitoutuu antamaan asiakkailleen 
tietoja tuotteissaan käytettävistä kemikaaleista REACH-määräysten 
mukaisesti.
Sivustossa 
 on tietoja 
kandidaattiluettelon sisältämistä tuotteissamme käytettävistä aineista 
säädöksen (EU) 1907/2006 (REACH) artiklan 59(1) mukaisesti, jos pitoisuus 
ylittää 0,1 painoprosenttia.