Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-6
Käyttöopas
Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain EU-jäsenmaiden asukkaille:
Tuotteiden hävittäminen
Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että tuotteet on 
toimitettava kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana. 
Tuotteen sisällä olevat akut ja paristot voidaan hävittää tuotteen 
mukana. Ne irrotetaan tuotteesta sitä kierrätettäessä. Musta palkki 
ilmaisee, että tuote on tuotu markkinoille 13.8.2005 jälkeen.
Toimittamalla tuotteet ja akut kierrätykseen autat estämään niitä 
vaikuttamasta haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 
Lisätietoja on sivustossamme (
). Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyden paikallisiin 
viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan.
Akkujen hävittäminen
Rastilla varustetun jäteastian kuva ilmaisee, että akut on toimitettava 
kierrätykseen. Niitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Jos paristo tai akku sisältää lyijyä (Pb), elohopeaa (Hg) ja/tai 
kadmiumia (Cd) enemmän kuin paristodirektiivissä (2006/66/ EC) 
mainitun raja-arvon, rastitetun jäteastiasymbolin alla näkyy lyijyn 
(Pb), elohopean (Hg) ja/tai kadmiumin (Cd) kemiallinen merkki. 
Toimittamalla akut kierrätykseen autat estämään niitä vaikuttamasta 
haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. 
Lisätietoja on sivustossamme (
). Saat lisätietoja myös ottamalla yhteyden paikallisiin 
viranomaisiin tai tuotteen ostopaikkaan.