Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-8
Käyttöopas
Aloittaminen
Akun asettaminen paikalleen ja irrottaminen
Videokameraan on asetettava sen mukana toimitettu akku ennen käyttämistä.
1.  Avaa porttien kansi.
2.  Aseta akku sille varattuun paikkaan, jotta se lukittuu paikalleen oikein.
3.  Voit irrottaa akun painamalla sen salpaa ulospäin ja vetämällä akun 
varovasti ulos.
4.  Sulje liitäntöjen kansi.
Akun lukitsin
Akku 
(Mallikuva) Akun asettaminen paikalleen ja irrottaminen
Videokameran ja kaukosäätimen lataaminen
Lataa videokamera ja kaukosäädin ennen käyttämistä USB-johdon avulla. 
Voit ladata videokameran ja kaukosäätimen muuntajan (5 V / 1 A) avulla 
yhdistämällä muuntajan pistorasiaan ja yhdistämällä sen videokameran tai 
kaukosäätimen micro-USB-liitäntään. Vihreänä vilkkuva merkkivalo ilmaisee, 
että akkua ladataan. Kun se palaa jatkuvasti, akku on ladattu täyteen. Täyteen 
lataamiseen muuntajan avulla kuluu noin 2,5 tuntia. Latausaika voi vaihdella 
akun kunnon ja lataamisolosuhteiden mukaan.
Voit ladata videokameran tai kaukosäätimen mukana toimitetun USB-
johdon avulla yhdistämällä videokameran tai kaukosäätimen micro-USB-
liitännän tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetun USB-johdon avulla. 
Vihreänä vilkkuva merkkivalo ilmaisee, että akkua ladataan. Kun se palaa 
jatkuvasti, akku on ladattu täyteen. Videokameran akun lataaminen USB-
johdon avulla kestää noin 6 tuntia. Kaukosäätimen akun lataaminen USB-
johdon avulla kestää noin 2,5 tuntia. Latausaika voi vaihdella akun kunnon, 
lataamisolosuhteiden ja tietokoneen USB-liitännän virransyötön mukaan.
Älä lataa akkua muilla kuin käyttöoppaassa neuvotuilla tavoilla. Muuten 
seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys, mikä voi johtaa vakavaan 
henkilövahinkoon.