Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-11
Käyttöopas
Kaukosäädin
1. Tallennus-/Parinmuodostus-painike
2. Pysäytys-/Tila-painike
3. USB-luukku
4. Luukun lukitus
Painikkeet Kuvaus
1
Tallennus
•  Voit käynnistää ja sammuttaa 
kaukosäätimen pitämällä kaukosäätimen 
virtapainiketta painettuna.
•  Merkkivalo ilmaisee kameran tilan.
•  Voit muodostaa laitepariksi videokameran 
kanssa painamalla Tallenna-painiketta.
2
Pysäytä
•  Voit lopettaa tallennuksen painamalla 
Pysäytys-painiketta.
•  Kun tallennus on pysäytetty, voit vaihtaa 
tilaa painamalla Pysäytys-painiketta.
3
USB-luukku
•  Sulje USB-luukku, kun kaukosäädin 
on käytössä.
4
Luukun lukitus •  Voit avata USB-luukun työntämällä luukun 
lukitsinta keskelle.
*Kaukosäätimen ja videokameran muodostamisesta laitepariksi kerrotaan 
Kaukosäädin-luvussa.
Kaukosäätimen merkkivalo
Kaukosäätimen merkkivalo
Käyttö
Vilkkuu vuorotellen vihreänä ja 
punaisena
Akun varauksesta on jäljellä alle 15 %.
Vilkkuu punaisena hitaasti
Videotila