Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
FI-14
Käyttöopas
VIDEOTILA
Videotilassa tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena. Kun painat kameran tai 
kaukosäätimen Tallenna-painiketta, kamera aloittaa tallentamisen ja merkkivalo 
vilkkuu punaisena jatkuvasti. Kun painat kameran Tallenna-painiketta, 
tallentaminen päättyy ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua hitaasti punaisena. 
Kun painat kaukosäätimen Pysäytys-painiketta, kamera lopettaa tallentamisen 
ja tilamerkkivalo alkaa vilkkua hitaasti punaisena.
Videokuvauksen aikana muodostuu kaksi tiedostoa: alkuperäinen 
tallennettu videotiedosto (VID00001.mp4) ja pienikokoisempi 
videotiedosto (VID00001_thm.mp4). Pienikokoisempaa tiedostoa 
käytetään, kun videosisältöä siirretään WiFi-sovelluksen avulla kamerasta 
taulutietokoneeseen tai älypuhelimeen tai videokuvaa ja valokuvia siirretään 
tämän sovelluksen avulla sosiaaliseen mediaan.*
*WiFi-sovelluksesta on lisätietoja Toshiba WiFi Connect -kohdassa. 
VALOKUVATILA
Valokuvatilassa tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Kun painat kameran 
tai kaukosäätimen Tallenna-painiketta, kamera ottaa yhden valokuvan, 
minkä jälkeen merkkivalo välähtää.
PURSKEKUVAUSTILA
Purskekuvaustilassa tilamerkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Kun painat 
kameran tai kaukosäätimen Tallenna-painiketta, kamera ottaa ennalta 
määritetyn ajan kuluessa ennalta määritetyn purskeen valokuvia, minkä 
jälkeen merkkivalo välähtää. Lisätietoja on Purskekuvausasetukset-kohdassa.