Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
GR-6
Εγχειρίδιο χρήσης
Αν δεν γνωρίζετε την πολιτική που ισχύει για τη χρήση των ασύρματων 
συσκευών σε μια συγκεκριμένη εταιρεία ή περιβάλλον (π.χ. αεροδρόμιο), 
σας συνιστούμε να ζητήσετε τη σχετική έγκριση
Κανονισμός REACH
Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ:
REACH - Δήλωση συμμόρφωσης
Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) περί χημικών ουσιών, 
REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από 
την 1 Ιουνίου 2007. 
Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του 
κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών 
πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της 
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο web 
 για πληροφορίες σχετικά με την παρουσία στα προϊόντα 
μας ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων χημικών 
σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (EΚ) Αριθ. 1907/2006 (“REACH”) 
σε συγκέντρωση πάνω από 0,1 % κατά βάρος.
Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ:
Απόρριψη των προϊόντων
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι τα προϊόντα 
δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες και οι συσσωρευτές 
απορρίπτονται μαζί με το προϊόν. Θα διαχωριστούν στα κέντρα 
ανακύκλωσης. Η μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν 
διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. 
Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των μπαταριών, συμβάλλετε 
στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των προϊόντων και των 
μπαταριών και βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 
Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την 
ανακύκλωση που πραγματοποιείται στη χώρα σας, επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα μας (
ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο οργανισμό ή το κατάστημα 
αγοράς του προϊόντος.