Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-2
Korisnički priručnik
Uvod
Dobrodošli i zahvaljujemo vam što ste izabrali TOSHIBIN proizvod. 
Kako bi vam bilo lakše, vaš TOSHIBA proizvod je opremljen s dva vodiča:
a) vodič za brzi početak rada i
b) ovaj opsežni korisnički priručnik u PDF formatu.
Preporučujemo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga uz 
dokumentaciju o proizvodu za buduće potrebe.
Sigurnosne upute
1.  Pazite da vam kamkorder / daljinski upravljač ne ispadnu, da ih ne 
probušite i nemojte ih rastavljati; u protivnom gubite pravo na jamstvo.
2.  Ne izlažite kamkorder / daljinski upravljač visokoj temperaturi i ne 
ostavljajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Tako možete oštetiti 
kamkorder / daljinski upravljač.
3.  U trajnom se radu kamkorder može zagrijati. Ako bude potrebno, ugrađena 
zaštita od pregrijavanja automatski će isključiti uređaj radi sigurnosti. 
Ako se to dogodi, pustite kamkorder da se ohladi prije ponovne upotrebe.
4.  Pažljivo rukujte kamkorderom / daljinskim upravljačem. Izbjegavajte čvrsto 
pritiskanje kućišta kamkordera / daljinskog upravljača.
5.  Radi vlastite sigurnosti kamkorder / daljinski upravljač nemojte koristiti za 
vrijeme oluje i grmljavine.
6.  Koristite samo pribor koji ste dobili od proizvođača.
7.  Nemojte koristiti druge AC/DC adaptere osim onih koje ste dobili s 
uređajem* jer u protivnom možete oštetiti uređaj. 
*  (Sunny Electronics Corp.; model: SYS1460-0505; ULAZ: 100-240 V~, 50-60 Hz, 
Maks. 1,0 A, klasa II; IZLAZ: 5,0 Vd.c., 1 A, LPS) 
8.  Kamkorder / daljinski upravljač čuvajte izvan dohvata male djece.
Mjere opreza u pogledu upotrebe kamkordera pod vodom - 
unutar vodotijesnog kućišta
•  Ne zaboravite da kamkorder sam za sebe uopće nije vodotijesan. On je 
vodotijesan samo unutar vodotijesnog kućišta. 
•  Svojstva vodotijesnosti kućišta odnose se samo na slatku vodu i slanu 
vodu; ne odnose se na sredstva za čišćenje, kemikalije ili vodu iz kupke, 
itd. U slučaju prskanja, odmah obrišite svu vlagu.
•  Pazite da vratašca vodotijesnog kućišta budu zatvorena i da e zasun na 
vratim propisno zatvoren.
•  Ne uranjajte u vodu dublju od 60 m.
•  Ne izlažite kamkorder vodi pod visokim tlakom.
•  Ne uranjajte u vodu duže od 1,5 sati.
•  Nemojte otvarati i zatvarati poklopac utora dok je kućište mokro ili dok je 
uronjeno u vodu.