Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-3
Korisnički priručnik
•  Nemojte otvarati i zatvarati poklopac kućišta mokrim rukama.
•  Nemojte otvarati poklopac kućišta na plaži ili u blizini bazena.
•  Nemojte tresti kamkorder dok je uronjen u vodu. To može uzrokovati 
otvaranje poklopca utora.
•  Nemojte bacati ili oštećivati kućište. To može utjecati na vodotijesnost 
kućišta Vodotijesnost se jamči samo s neoštećenim kućištem.
•  Vodotijesno kućište uvijek održavajte čistim i nakon upotrebe obrišite 
kapljice vode s kućišta pomoću meke i suhe krpe.
Mjere opreza u pogledu korištenja daljinskog upravljača 
pod vodom
•  Svojstva vodonepropusnosti (do 3 m) daljinskog upravljača vrijede samo za 
slatku i slanu vodu; ne vrijede za sredstva za čišćenje, kemikalije ili vodu iz 
toplica, itd. U slučaju prskanja, odmah obrišite svu vlagu.
•  Pazite da vratašca za mikro-USB na daljinskom upravljaču budu zatvorena 
i da je zasun na vratašcima propisno zatvoren.
•  Ne uranjajte u vodu dublju od 3 m.
•  Ne izlažite daljinski upravljač vodi pod visokim tlakom.
•  Ne uranjajte u vodu duže od 30 minuta.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratašca daljinskog upravljača dok je mokar ili 
uronjen u vodu.
•  Nemojte otvarati i zatvarati vratašca daljinskog upravljača mokrim rukama.
•  Nemojte otvarati vratašca daljinskog upravljača na plaži ili u blizini bazena.
•  Nemojte tresti daljinski upravljač dok je uronjen u vodu. To može uzrokovati 
otvaranje vratašca daljinskog upravljača.
•  Nemojte bacati ili oštećivati daljinski upravljač. To može utjecati na 
vodonepropusnost daljinskog upravljača. Vodoonepropusnost se jamči 
samo s neoštećenim daljinskim upravljačem.
•  Daljinski upravljač uvijek održavajte čistim i nakon upotrebe obrišite kapljice 
vode s njega pomoću meke i suhe krpe.
•  Ako se daljinski upravljač smoči, osušite ga prije otvaranja vratašca.
Više o baterijskom modulu 
•  Baterijski modul sastoji se od litij-ionske baterije koja može eksplodirati ako 
se ne koristi na propisani način.
•  Bateriju punite samo kada je temperatura okoline između 5 i 35 Celzijevih 
stupnjeva. U protivnom, može doći do istjecanja elektrolitske otopine, 
narušavanja performansi baterije te do skraćivanja njena životnog vijeka.
•  Bateriju punite sukladno uputama u ovom korisničkom priručniku.
OPREZ
OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO BATERIJU ZAMIJENITE NEISPRAVNOM 
VRSTOM.
ISKORIŠTENE BATERIJE U OTPAD ODLAŽITE IH SUKLADNO UPUTAMA.