Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-4
Korisnički priručnik
TOSHIBINA podrška
Trebate li pomoć?
Najnovija ažuriranja upravljačkih programa, korisničke priručnike i često 
postavljana pitanja potražite na TOSHIBINOJ stranici za podršku i opcije na:
  
za TOSHIBA brojeve za brzu pomoć.
Informacije o propisima
CE sukladnost
Ovaj proizvod nosi CE oznaku sukladno zahtjevima važećih 
direktiva EZ. Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 
41460 Neuss, Njemačka odgovorna je za CE oznake. Kopija 
službene Izjave o sukladnosti se može pronaći na ovoj 
Radno okruženje
Elektromagnetska sukladnost (EMC) ovog proizvoda obično se verificira za 
kategoriju ovog proizvoda i vrijedi za takozvana stambena, komercijalna i 
lakoindustrijska okruženja. Sva druga okruženja nisu verificirana u Toshibi i 
upotreba ovog proizvoda u tim radnim okruženjima može biti ograničena ili se 
ne preporučuje. Moguće posljedice korištenja ovog proizvoda u neverificiranim 
okruženjima mogu biti: ometanje rada drugih uređaja ili ovog uređaja u bližem 
okolnom području, posljedica čega je povremeni neispravni rad ili gubitak/
oštećenje podataka. Primjeri neverificiranih radnih okruženja i odgovarajući savjeti:
 
Industrijsko okruženje (npr. kad se pretežno koristi trofazna mreža od 
380 V): Opasnost od smetnji na ovom uređaju zbog mogućih snažnih 
elektromagnetskih polja osobito u blizini velikih strojeva ili jedinica za 
napajanje.
 
Medicinska okruženja: Sukladnost s direktivom o medicinskim proizvodima 
nije verificirana u Toshibi, te se stoga ovaj proizvod bez daljnjih verifikacija 
ne može koristiti kao medicinski proizvod. Upotreba u uobičajenim 
uredskim okruženjima, npr. u bolnicama ne predstavlja problem ako 
odgovarajuća administracija nije nametnula odgovarajuća ograničenja.
 
Automobilska oprema: molimo vas potražite savjete o upotrebi ovog 
proizvoda (kategorije) u vlasničkim uputama svakog pojedinog vozila.
 
Zrakoplovna oprema: Molimo vas da poštujete upute koje ćete dobiti od 
zrakoplovnog osoblja u vezi ograničenja uporabe.