Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-5
Korisnički priručnik
Dodatna okruženja koja nisu u vezi s EMC
 
Upotreba na otvorenom: Kao tipična kućanska/uredska oprema, ovaj uređaj 
nema posebnu otpornost na prodor vlage i nije otporan na snažne udarce. 
 
Eksplozivna okruženja: nije dozvoljeno korištenje ovog proizvoda u takvim 
posebnim radnim okruženjima (Eks.).
Bežični uređaji i zdravlje
Bežični proizvodi, kao i ostali radio uređaji, emitiraju elektromagnetsku 
energiju radijske frekvencije. Razina energije koju emitiraju bežični uređaji je 
ipak znatno manja od elektromagnetske energije koju emitiraju drugi bežični 
uređaji poput mobilnih telefona. Budući da proizvodi s bežičnom tehnologijom 
rade unutar granica koje su definirane standardnima i preporukama za radio 
frekvencijsku sigurnost, TOSHIBA vjeruje kako su bežični uređaji sigurni 
za potrošače. Ovi standardi i preporuke odražavaju konsenzus znanstvene 
zajednice i rezultat su dogovora, panela i odbora znanstvenika koji neprekidno 
prate i tumače opsežnu istraživačku literaturu. U nekim situacijama ili 
okruženjima korištenje bežičnih uređaja može biti ograničeno od strane 
vlasnika građevina ili odgovornih predstavnika organizacija. Ove situacije 
mogu uključivati primjerice:
 
Korištenje bežične opreme u zrakoplovima ili
 
U svakom okruženju gdje je zapažena opasnost od smetnji za druge 
uređaje ili usluge ili je utvrđena kao štetna. Ako niste sigurni u vezi propisa 
koji se primjenjuju za upotrebu bežičnog uređaja u određenoj organizaciji ili 
okolini (npr. u zračnim lukama), svakako zatražite autorizaciju
REACH
Sljedeći podaci vrijede samo za države članice EU:
Izjava o sukladnosti REACH
Novi propis Europske Unije (EU) o kemijskim tvarima, REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals = Registracija, procjena, 
odobrenje i ograničavanje kemikalija), stupio je na snagu 1. lipnja 2007. 
Toshiba će zadovoljiti sve REACH zahtjeve i posvećuje se osiguranju 
podataka našim korisnicima o kemijskim tvarima u našim proizvodima skladu s 
propisom REACH.
Molimo pogledajte sljedeću internetsku stranicu  
 radi podataka o prisutnosti 
tvari u našim artiklima koji se nalaze na popisu kandidata u skladu s člankom 
59(1) Propisa (EZ) br, 1907/2006 („REACH”) u koncentracijama koje su veće 
od 0,1% težinskog udjela.