Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-8
Korisnički priručnik
Početak rada
Umetanje i uklanjanje baterije
Kamkorder se isporučuje s baterijom koju treba umetnuti u uređaj prije upotrebe.
1.  Podignite poklopac priključaka.
2.  Gurajte bateriju u utor dok se pravilno ne zaključa.
3.  Ako želite izvaditi bateriju, gurnite njenu blokadu prema van i lagano 
izvlačite bateriju.
4.  Zatvorite poklopac priključaka.
Zaključavanje baterije
Baterija 
(Slika primjera) Umetanje / uklanjanje baterije
Punjenje kamkordera i daljinskog upravljača
Za punjenje kamkordera ili daljinskog upravljača prije upotrebe, koristite AC 
adapter ili USB kabel. Ako kamkorder ili daljinski upravljač želite puniti putem 
AC adaptera (5 V / 1 A), priključite AC adapteru AC zidnu utičnicu, a njegov 
mikro-USB utikač umetnite u mikro-USB priključak na kamkorderu / daljinskom 
upravljaču. Trepćuće zeleno svjetlo označava da se baterija trenutno puni; 
svjetlo će svijetliti zeleno bez prekida kada je punjenje dovršeno. Punjenje 
pomoću AC adaptera ukupno traje približno 2,5 sata. (Stvarno vrijeme punjenja 
se mijenja ovisno o stanju baterije i uvjetima punjenja.)
Ako kamkorder / daljinski upravljač želite puniti putem isporučenog USB 
kabela, povežite mikro-USB priključak kamkordera / daljinskog upravljača s 
USB priključkom na računalu pomoću USB kabela. Trepćuće zeleno svjetlo 
označava da se baterija trenutno puni; svjetlo će svijetliti zeleno bez prekida 
kada je punjenje dovršeno. Punjenje baterije putem USB kabela traje približno 
6 sati za kamkorder / 2,5 sata za daljinski upravljač. (Stvarno vrijeme punjenja 
se mijenja, ovisno o stanju baterije i uvjetima punjenja, što podrazumijeva i 
dostupnost napajanja u USB priključku računala.)
Nikada nemojte puniti bateriju na način drukčiji od onog u uputama. U protivnom 
bi moglo doći do požara i eksplozije što bi moglo izazvati ozbiljne ozljede.