Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-12
Korisnički priručnik
Stanje LED pokazatelja 
daljinskog upravljača
Upotreba
Sporo trepće plavo
Režim fotografije
Trepće crveno + plavo (naizmjence)
Način istovremenog snimanja video 
zapisa i fotografije
Kontinuirano trepće crveno
Snimanje video zapisa / istovremeno 
snimanje video zapisa i fotografija
Kontinuirano trepće plavo
Fotografiranje uz Timelapse 
(Ubrzano snimanje)
Zatreptat će jednom plavo (1 s)
Snimanje jedne fotografije / 
kontinuirano fotografiranje / 
niza fotografija
Jednom će zatreptati bijelo
Kamera je dobila radni signal s 
daljinskog upravljača
Treperi zeleno
Daljinski upravljač se puni
Stalno svijetli zeleno
Daljinski upravljač je do kraja napunjen
Vodotijesno kućište
NAPOMENA
Ne zaboravite da kamkorder sam za sebe uopće nije vodotijesan. On je 
vodonepropustan samo unutar vodonepropusnog kućišta.
Kako se stavlja kamera u vodotijesno kućište
1.  Povucite gumb za otvaranje i podignite zasun. Otvorite vratašca na 
vodonepropusnom kućištu.
2.  Stavite kameru u vodotijesno kućište.
3.  Zatvorite vratašca vodotijesnog kućišta i zasun postavite na svoje mjesto 
za sadržaj.
4.  Dignite donji zasun kako biste zaključali vrata.