Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-13
Korisnički priručnik
Vađenje kamere izvan vodotijesnog kućišta:
1.  Povucite gumb za otvaranje i podignite zasun.
2.  Otvorite vratašca.
3.  Izvadite kameru.
Uključivanje, snimanje video zapisa, isključivanje
1.  Pritisnite i 2 sekunde zadržite gumb za uključivanje 2 i kamera će se pokrenuti.
2.  Zaslon će se uključiti, 2 sekunde će se prikazivati Toshibin pozdravni 
zaslon, a zatim ćete ući u pogled uživo.
3.  Kamera će ući u zadani način rada: pogled uživo video zapisa  
1080p / 60 sl/s Način je označen ikonom u gornjem lijevom kutu zaslona, 
kao i LED pokazateljem stanja.
4.  Pritisnite gumb Record (Snimanje) za početak snimanja video zapisa. 
Pritisnite gumb Record (Snimanje) još jednom ako želite zaustaviti 
snimanje video zapisa.
5.  Za isključivanje pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb za 
uključivanje. 
GLAVNI IZBORNIK
Kada ste u pogledu video zapisa uživo, pritisnite gumb Menu (Izbornik) da uđete 
u glavni izbornik. Prikazat će se četiri mogućnosti izbornika: Mode (Način rada), 
Playback (Reprodukcija), Mode Settings (Postavke načina rada), Settings 
(Postavke). Na sljedeću razinu možete prijeći odabirom stavke izbornika pomoću 
gumba za pomicanje gore i dolje i nakon toga pritiskom na gumb Playback 
(Reprodukcija) kada se željena stavka izbornika označi u vrhu zaslona. 
Izbornik Mode (Način rada)
Kada je označeno Mode (Način rada), pritisnite gumb Playback (Reprodukcija) 
da se prikažu mogućnosti načina: Video (Video zapis), Photo (Fotografija), 
Photo Burst (Niz fotografija), Timelapse (Ubrzano snimanje), Simultaneous 
Video + Photo (Istovremeno snimanje video zapisa i fotografija).