Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-16
Korisnički priručnik
NAČIN ISTOVREMENOG SNIMANJA VIDEO ZAPISA I 
FOTOGRAFIJA
U načinu Simultaneous Video & Photo (Istovremeno snimanje video 
zapisa i fotografija), LED pokazatelj stanja će naizmjenično treptati crveno 
i plavo. Kada korisnik pritisne gumb za snimanje na kameri ili daljinskom 
upravljaču, kamera će početi snimati video zapis i fotografije u isto vrijeme u 
unaprijed zadanom intervalu (pogledajte odjeljak Postavke za istovremeno 
snimanje video zapisa i fotografija), a LED pokazatelj će početi neprekidno 
svijetliti crveno. Pritisnite gumb za snimanje na kameri, i ona će prestati sa 
istovremenim snimanjem video zapisa i fotografija, a LED će nastaviti sporo 
treptati crveno. Pritisnite gumb za zaustavljanje na daljinskom upravljaču, 
nakon čega će kamera prestati sa istovremenim snimanjem video zapisa i 
fotografija, a LED pokazatelj stanja će nastaviti sporo treptati crveno.
Pritiskom na gumb Menu (Izbornik) vratit ćete se na prethodnu razinu u 
navigaciji.
Pritiskom na gumb za snimanje, izravno ćete se vratiti u pogled video zapisa ili 
fotografije uživo.
Izbornik reprodukcije
Kada je označen izbornik Playback (Reprodukcija), pritisnite gumb za 
reprodukciju kako biste pristupili postavkama reprodukcije u kojima možete 
odabrati medijske datoteke snimljene u različitim načinima za video zapise 
i fotografije: Video Playback (Reprodukcija video zapisa), Photo Playback 
(Reprodukcija fotografije), Timelapse Playback (Reprodukcija ubrzano 
snimljenih fotografija), Photo Burst Playback (Reprodukcija niza fotografija).