Toshiba CAMILEO X-SPORTS PA5150E-1C0K Data Sheet (en, cs, de, da, es, fi, fr, cy, hr, bs, hu, it, nl, no, pl, pt, sv, sk, sl, tr)

Download
CAMILEO X-SPORTS
HR-17
Korisnički priručnik
Broj koji se prikazuje u gornjem kutu svake ikone načina reprodukcije 
označava broj datoteka koji se nalazi u toj mapi. Ako odaberete način 
reprodukcije i pritisnete gumb za snimanje, pristupit ćete svim video zapisima 
i fotografijama koje je moguće reproducirati. Kroz datoteke se možete kretati 
koristeći gumbe za pomicanje gore i dolje. Ako želite reproducirati određeni 
video zapis ili fotografiju, pritisnite gumb za reprodukciju.
U način reprodukcije možete ući i iz pogleda video zapisa ili fotografije uživo 
pritiskom na gumb za reprodukciju. 
Pritiskom na gumb Menu (Izbornik) vratit ćete se na prethodnu razinu u 
navigaciji.
Pritiskom na gumb za snimanje, izravno ćete se vratiti u pogled video zapisa ili 
fotografije uživo.
Postavke načina rada